Archives

Links

Clubul National de Ciobănesc German, urmărind cultivarea si dezvoltarea manifestărilor publice specializate a elaborat prezentul Regulament Expozitional.

Opis

Cap. I Definiţii si competente.

1. Clasificari ale expozitiilor

2. Expozitii locale

3. Expozitii zonale

4. Expozitii speciale

5. Campionat National

Cap. II Organizarea expoziţiilor

1. Catalogul

2. Clase de arbitraj

3. Arbitrarea

4. Calificative

Cap. III Alte precizari

 

Cap. I Definiţii si competente

Clubul National de Ciobanesc German din Romania organizeaza expozitii de crestere pentru exemplare apartinand rasei „Ciobanesc german” ce apartin varietatilor „par aspru cu subpar” si „par lung si aspru cu subpar”. Evaluarea exemplarelor se va face in functie de varietatile de par in clase si grupe de crestere diferite.

Art.1. Clasificari ale expozitiilor

Expoziţiile pot fi:

1.1.  Expozitii Locale

1.2.  Expozitii Zonale

1.3.  Expozitii speciale pentru rasa ciobănesc german, organizate în colaborare cu AChR (multirasa).

1.4.  Campionate Naţionale

Art.2. Expoziţiile locale (la nivel de localitate) sunt organizate de CNCG.  Pentru organizarea expozitiilor locale, CNCG poate mandata în acest sens un organizator local din randul membrilor sai,  acesta preluând întreaga responsabilitate atat in fata CNCG cat si in fata tertilor.
Data expozitională se discută la nivelul local de catre membri CNCG dintr-o localitate si se înaintează la CNCG spre aprobare.
Desemnarea arbitrilor cade în competenta CNCG care va da curs pe cât posibil solicitărilor locale. Organizatorul desemnat este direct răspunzător in fata CNCG pentru desfăşurarea expoziţiei si pentru respectarea regulamentelor, în acest sens el trebuie sa asigure minim un ring pentru arbitrarea câinilor pe cele două sexe si varietati, sa puna la dispozitia fiecarui participant cate un catalog al expozitiei si sa organizeze festivitatea de premiere.

Art.3. Expoziţiile zonale. CNCG poate organiza în fiecare an o expoziţie zonala (sau mai multe). In acest scop CNCG poate mandata un organizator zonal pentru a organiza expoziţia din randul membrilor sai,  acesta preluând întreaga responsabilitate atat in fata CNCG cat si in fata tertilor. Data expozitională va fi stabilită si aprobată în calendar de către CNCG.

Art4. Expoziţiile speciale pentru ciobănesc german, sunt secţiuni ale unor expoziţii multirasă organizate de A.Ch.R, ele respectând atât prevederile AChR cat si prevederile CNCG. La aceste expoziţii, arbitrii care oficiază în ringurile de ciobănesc german, trebuie sa fie recunoscuţi atât de A.Ch.R. cât si de CNCG. Organizarea pentru acest gen de expoziţii se discută în prealabil si cade în competenta celor hotarate de comun acord intre CNCG si AChR.

Art.5. Campionatele Nationale ale CNCG (de crestere si de lucru) sunt organizate anual de catre CNCG aproximativ la sfarsitul anului competitional. CNCG poate mandata, cu acordul acestuia, un organizator local cu organizarea totală sau parţiala a Campionatului, acesta preluând întreaga responsabilitate atat in fata CNCG cat si in fata tertilor. Data expozitiei se hotărăşte de catre CNCG. Desemnarea arbitrilor se face de către CNCG.
Toate datele expozitionale, locurile si arbitri, se înaintează la CNCG cel tarziu până la 30 septembrie ac. pentru anul urmator.

Toti cainii care participa la „grup de crestere” sau la „grupa de urmasi” trebuie sa participe si sa obtina un calificativ si la expozitia de Campionat.

Cap. II. Organizarea expoziţiilor

Art.1. Catalogul expozitional este obligatoriu indiferent de tipul si amploarea expoziţiei. In catalog sunt trecuţi toti câinii pentru care s-a aprobat înscrierea si urmează a se prezenta la expoziţie, cu:
– nume complet.
– număr act de origine.
– număr tatuaj/microcip.
– data naşterii.
– părinţii,
– numele si domiciliul crescătorului,
– numele si domiciliul proprietarului

Art. 2. Înscrierile în catalog nu se fac decât pentru:
– câinii care poseda acte de origini eliberate de către CNCG, sau de către o alta organizaţie recunoscută de CNCG si/sau WUSV si care sunt identificabili pe baza unui tatuaj si/sau microcip . cartea de Origini recunoscuta de CNCG pe teritoriul Romaniei este „Carte de Origini Romana” (COR), detinuta si administrata de Asociatia Chinologica din Romania (AChR).

–         Câini ce au depăşit vârsta de 4 luni (in ziua arbitrajului).

–         Câini perfect sănătoşi, atestaţi în acest sens de catre un carnet de sanatate.

–         Caini ce apartin unor membri CNCG sau unei organizatii recunoscute de CNCG. Pentru participanti din strainatate, acestia trebuie sa fie membri ai unui club recunoscut de WUSV. In cazul in care un caine are mai multi proprietari, atunci toti proprietarii trebuie sa fie membri CNCG/WUSV sau ai unei organizatii recunoscute de CNCG.

–         Calitatea de membru al CNCG/WUSV/organizatie recunoscuta de CNCG este atestata si certificata prin prezentarea legitimatiei de membru cu cotizatia platita la zi.

–         Câini ce nu au interdicţie la reproducţie.

–         Câini ce nu sunt proprietatea/coproprietatea unor persoane ce au interdicţie de participare la expoziţii.

–         La Campionatele Nationale ale CNCG numai persoanele care sunt membre ale CNCG au dreptul de a prezenta caini in ring.

Art.3. Clasa de arbitraj

La expozitiile de crestere, cainii apartinand rasei „Ciobanesc german” cu varietatile „cu par aspru cu subpar” si „cu par lung si aspru cu subpar” vor fi impartiti in clase de varsta. In cazul unor expozitii ce se desfasoara pe mai multe zile, data de referinta este prima zi de expozitie.

– clasa mini baby = 4-6 luni (Mini Baby Klasse).
– clasa baby = 6-9 luni (Baby Klasse).
– clasa pui = 9-12 luni ( Welpen Klasse).
– clasa juniori = 12-18 luni (Jugend-Klasse).
– clasa tineret = 18-24 luni(Junghund-Klasse).
– clasa munca = peste 24 luni (Gebrauchshund-Klasse). Cainii inscrisi in aceasta clasa trebuie sa posede un certificat de promovare a cel putin unui examen de lucru SchH1/VPG1/IPO1/IGP1 sau un examen pentru caine de turma (HGH). Cainii ce au depasit varsta de 3 ½ ani trebuie sa fi promovat si examenul de selectie.
– clasa amatori (Amateur Klasse) = caini in varsta de peste 24 luni, care nu au promovat un examen de lucru (minim IGP1), sau care nu au dreptul din motive formale sa obtina calificativul maxim in cadrul clasei „munca”(lipsa examene de munca, anduranta, fara examene de displazie dovedibile, fara selectie – in cazul in care au depasit varsta de 3 ½ ani)

Titlulurile de „Campion National al CNCG” se acorda numai la clasele „Juniori” (12-18 luni), „Tineret” (18-24 luni) si „Munca”.

–         Cainii de turma
a)      Cainii apartinand acestei categorii, cu varsta de peste 24 de luni, trebuie sa dovedeasca promovarea examenului pentru caine de turma (HGH). Examenul trebuie sa fi fost promovat cu un arbitru specializat in aceasta disciplina si recunoscut ca atare de catre SV (Clubul National de Ciobanesc German al Germaniei).

  • Grup de crestere = O grupa de crestere este formata din cel putin 3(trei), maxim 5(cinci), caini apartinand unui crescator (poarta acelasi nume de canisa), sunt prezentati la arbitraj in cadrul expozitiei respective si au obtinut cel putin calificativul „Bine(Gut)”. Toti cainii apartinand aceleiasi grupe de crestere trebuie sa prezinte aceeasi varietate de par. Grupa de crestere va fi evaluata conform criteriilor specifice de evaluare: Uniformitatea exemplarelor din grup (40%) si calitatea fiecarui exemplar in parte (40%), luand in considerare numarul cat mai mare al parintilor diferiti (20%).
    Pentru stimularea creşterii, se pot înscrie si arbitra, fără valoare ulterioara, câini în clasa „pui”. Pentru câinii ce au depasit varsta de sase ani este posibila participarea la clasa veterani unde nu se face nici o apreciere, dar se face o ierarhizare a exemplarelor prezente in ring. Inscrierea cainilor care depasesc varsta de 6(sase) ani la clasa „veterani” este optionala.

Art.4 Aprecieri

Funcţie de valoarea câinilor din clasa mini baby (4-6 luni),baby (6-9 luni) si pui (9-12 luni) se pot acorda urmatoarele calificative:
foarte promiţător (vv)
pentru exemplarele ce corespund în totalitate standardului sau au abateri anatomice minime.
promiţător (v)
pentru exemplarele ce corespund standardului dar in dezvoltarea actuala prezintă abateri uşor observabile si dependente de stadiul de dezvoltare actual.
mai puţin promiţător (wv)
pentru exemplarele ce prezintă abateri grave de la standard si prezintă si deficiente mari de caracter

Aprecierile nu sunt calificative (evaluari).

Art.5 Calificative

La expoziţii pot fi acordate următoarele calificative, ce au calitatea de evaluări:
– EXCELENT (V) – câinilor din clasa muncă ce corespund pe deplin standardului rasei, răspund cu stricteţe unor criterii ce le relevă anumite calităţi; sunt siguri pe ei, nu reactionează la zgomotul pistolului, au “a” pe pedigree, au trecuta in pedigree ştampila ED – normal/aproape normal/inca admis. In cazul in care exemplarul are varsta de peste 3 ½ ani trebuie sa fie selectionat. Premolari 1 dubli sunt admişi

FOARTE BUN (SG) – este calificativul maxim la clasele „juniori” si „tineret”. Câinii de la aceste clase care obţin acest calificativ corespund standardului în aceeaşi proporţie ca cei care obţin excelent la clasa munca. Pot obţine acest calificativ si câinii care au abateri de +/- 1 cm. sau cu un premolar lipsa, sau cu un incisiv lipsa.

– BUN (G) – este calificativul acordat exemplarelor ce corespund în general standardului rasei, dar au abateri sesizabile. Sunt admise lipsuri in dantura dupa cum urmeaza:

– 2 x premolar(PM) 1

– 1 x PM1 + 1 incisiv (inc)

– 1 x PM2

– 1 x PM3

– 2 x inc

– 1 x PM2 + 1 x inc

– 2 x PM2

– SATISFĂCĂTOR (A) – este calificativul ce se
acorda exemplarelor care în ziua expoziţiei se dovedesc sensibile la focul de arma sau sunt speriosi sau au abateri anatomice de la standard ce nu permit un calificativ superior.

– NESATISFĂCĂTOR (U) – se acorda exemplarelor ce se sperie evident la focul de arma si au si abateri grave de la standard ce conduc la excluderea de la reproductie. Caini care depasesc limitele standardului cu mai mult de +/- 1 cm. Acest calificativ duce la excluderea de la reproductie a exemplarului respectiv. Cererea de excludere de la reproductie va fi intocmita de catre arbitrul ce oficiaza expozitia.

EXCELENT RECOMANDAT (VA) – se acorda numai în cadrul Campionatului National al CNCG si presupune urmatoarele criterii suplimentare:

1. se acordă numai în clasa muncă.
2. se acorda numai câinilor ce posedă certificat de selecţie clasa l (KKL1), au dentitie completă ireprosabila si certificat de munca minim cu SchH2/IPO2. Cainii nascuti dupa data de 01.01.2010 trebuie sa posede pe pedigree, cel putin ştampila ED-inca admis.
3. câinii care, poseda deja acest calificativ si pentru al doilea an candidează la acest calificativ, trebuie să aibă SchH3/IPO3.
Evaluarea poate atrage după sine imposibilitatea obţinerii dreptului de reproducere. Cauzele exterioare ce duc la deteriorarea partiala sau la pierderea unor dinţi rămân fără consecinţe asupra evaluării exemplarului.

Premisa pentru aceasta este prezentarea dovezii existentei anterioare a respectivilor dinti. Acelasi lucru este valabil si in cazul muscaturii (alinierea dintilor).

înregistrarea dovezii se poate face numai în una din următoarele situaţii:

– Dovada unei dentitii complete, sănătoase si puternice si a unei muşcaturi foarfecă, fără abateri, atestata printr-un arbitraj la o expoziţie de club, atunci când exemplarul avea minim 12 luni.
– Prezentarea unui certificat de selecţie de club în care s-a înregistrat starea dentitiei si a muscaturii.
– Prezentarea unei radiografii însoţita de atestarea unui medic veterinar, stomatolog canin, recunoscut de CNCG. Pe respectiva radiografie trebuie sa fie vizibile parti ale dintelui sau alveola dentara.

Cap.III. Alte reglementari

1. Pentru exemplarele înscrise dar neprezentate la expoziţie, se va plăti taxa întreagă.
2. Exemplarele care sunt prezentate pentru evaluare si sunt retrase dupa evaluarea statica, fără acordul oficial al arbitrului, primesc calificativul „nesatisfăcător” si primesc interdicţia de participare la competiţii, pe o perioadă de 6 luni.
Calificativul „nesatisfăcător”, atrage după sine si retragerea dreptului de reproducere pentru perioada sanctionarii.
3. Decizia arbitrului ce oficiaza expozitia este definitivă. Ea nu poate fi supusă contestaţiei.
4 Expozantul este obligat la veridicitatea declaraţiilor. încercarea de fraudă se sancţionează.
5. Expozantul este obligat sa aiba în permanentă un comportament sportiv. Abaterile pot duce la descalificarea imediata a câinelui său, la obligatia de a parasi expozitia si/sau la intentarea unei actiuni disciplinare. Persoana care, intentionat refuza sa raspunda cerintelor arbitrului sau care face declaratii mincinoase sau care a supus sau a admis sa fie supus cainele sau unor interventii ce au ca scop inducerea in eroare a arbitrului, pierde calificativul deja acordat cainelui sau si, in functie de gravitatea faptei sale, poate fi exclus de la participarea la alte manifestari ale CNCG sau poate fi sanctionat in alt mod de catre CNCG.
6 Încercarea de frauda sau de intervenţie asupra aspectului exterior al câinelui, se soldează cu sancţiuni de interzicere a dreptului de participare la expoziţii pe o perioadă de minim 6 luni si interzicerea unor drepturi.
Membrii care cunosc semenea situaţii si nu le dezvăluie, sunt supuşi aceloraşi sancţiuni.
7. Nu este permisa prezentarea în expoziţie a câinilor ce aparţin sub o forma sau alta arbitrului/arbitrilor ce oficiaza, sau se află în îngrijirea rudelor acestora.
8. Prezentarea în ring a câinelui se face fără un ajutor substanţial, in starea lui naturală.
9. Nu este permisa pentru chemarea câinilor în ring folosirea mijloacelor acustice actionate electric, prin gaz sau prin aer comprimat. încălcarea acestor prevederi se soldează cu sancţiuni pentru organizatori.
10. Prezentarea câinelui se face în lesă si zgarda de prezentare. Este interzisă folosirea de către conducător a zgărzilor de forţa, a mânecilor protectoare, pistoalelor, cravaselor etc. Folosirea acestora duce inevitabil la descalificarea câinelui si la sanctionarea celui ce se face vinovat de incalcarea acestei prevederi.
11. Prin inscrierea la expozitie, fiecare proprietar isi declara acordul pentru prelevarea unor mostre de par ale cainelui sau. Aceste probe vor fi prelevate, la cererea arbitrului ce oficiaza, fie de catre arbitru, fie de catre o persoana delegata de arbitru. Probele de par vor fi trimise spre a fi analizate in legatura cu manipularea culorii. Proprietarul/proprietarii sunt responsabili. In cazul in care banuiala unei manipulari a culorii cainelui se dovedeste a fi reala, atunci toate costurile aferente investigarii cad in sarcina proprietarului/proprietarilor. In acest caz, cainelui respectiv i se retrage calificativul obtinut si va fi sanctionat cu interdictie de reproductie de 12 luni (calculata de la data constatarii). Impotriva proprietarului/proprietarilor se va intenta un procedura de sanctionare. In cazul in care banuiala unei manipulari nu se dovedeste, CNCG va suporta costurile aferente investigatiei.

12. La toate manifestatiile CNCG se poate inscrie orice membru cu drepturi depline al CNCG/AChR/FCI/WUSV care are cotizatia platita la zi.

13. Organizatorul unei manifestatii a CNCG isi rezerva dreptul de a refuza inscrierea unui solicitatnt fara a motiva decizia.