Archives

Links

TOTI PARTICIPANTI LA COMPETITIILE ORGANIZATE DE CNCG TREBUIE SA RESPECTE REGULAMENTUL ACHR.

TOATE EXEMPLARELE CARE SUSTIN EXAMENE DE MUNCA SI SELECTII NON SV , NON ACNCG, CU PROPRIETARI ROMANI, TREBUIE SA FACA DOVADA CONFIRMARII CORECTITUDINII EXAMENELOR, SELECTIILOR, DIN PARTE CLUBURILOR /ASOCIATIILOR UNDE AU FOST SUTINUTE!

CCONFORM DECIZIEI NR 6/11.12.2021 , TOTI PROPRIETARII, ROMANI SI STRAINI, CARE SUSTIN SELECTII SI EXAMENE DE LUCRU NON SV IN AFARA ROMANIEI SUNT OBLIGATI SA OBTINA RECUNOASTEREA /CONFIRMAREA ULTERIOARA LA SV A REZULTATELOR OBTINUTE.