Archives

Links

Editia 2010

Cuprins

 

1.             Generalitati         

2.             Crescatorul

2.1   Dreptul de crestere

2.2   Inchirierea pentru crestere

2.2.1 Obligatii

2.2.2 Frecventa inchirierilor

2.2.3 Inchirierea in strainatate

2.2.4  Inchirierea in timpul actiunii interdictiei accesului la cartea de origini/registrul de reproductie

2.3  Numele de canisa si protectia sa

2.4.  Crescator / Crescatorul delegat

3. Consilierea si supravegherea cresterii    

3.1   Supraveghetori de crestere pe plan local

3.1.1 Zona de responsabilitate a supraveghetorilor de crestere locali

3.1.2 Obligatiile supraveghetorilor de crestere locali

3.2   Responsabilul cu identificarea (Responsabil-ID)

3.2.1 Zona de responsabilitatea a responsabilului cu Identificarea.

3.2.2 Domeniul de activitate si obligatiile responsabilului ID

3.2.3 Vaccinarea puilor

3.2.4. Predarea puilor

3.3.  Asigurarea ascendentei si a identitatii

4. Evaluarea valorii unui reproducator (Zuchtwert = ZW) si premise pentru crestere  

4.1   Evaluarea valorii unui reproducator (Zuchtwert=ZW)                

4.1.1 Caini admisi pentru reproductie

4.1.2 Caini apti pentru reproductie

4.1.3  Caini recomandati pentru reproductie

4.1.4  Caini neadmisi pentru reproductie

4.1.5  Procedura de selectie

4.2 Premise pentru crestere

4.2.1 Varsta minima a reproducatorilor

4.2.2 Frecventa folosirii reproducatorilor

4.2.3 Monta

4.2.4 Numarul de pui dintr-un cuib

4.2.5 Crestera puilor cu doica

4.2.6 Anuntarea cuibului

4.2.7 Act de origini – pedigree

5. Procedura de investigare a displaziei coxo-femurala (HD)

5.1 Generalitati

5.2 Masuri ale Clubului National de Ciobanesc German din Romania (CNCG)

5.2.1 Procedura de investigare

5.2.2 Alte reguli legate de crestere

6. Procedura de investigare a displaziei de cot (ED)

6.1 Generalitati

6.2 Procedura de investigare

6.3 Alte reguli legate de crestere

7. Ustensile pentru mentinerea si promovarea cresterii

7.1 Cartea de origini

7.2 Registrul de evidenta a examenelor de selectie

7.3 Registrul de evidenta a examenelor si a Campionatelor de munca

7.4 Registrul de evidenta a expozitiilor si a Campionatelor de crestere

7.5 Registrul de evidenta a cainilor sancionati cu interdictie de reproducere si/sau interdictie de acces la Cartea de Origini

7.6 Registrul de evidenta a cainilor utilitari

Anexa: Masurile planificate de CNCG pentru combaterea displaziei coxo-femurale (HD)

1.    Generalitati

Clubul National de Ciobanesc German (CNCG) este singurul club de rasa din Romania ce se ocupa de cresterea si selectia rasei
„Ciobanesc german”, actioneaza pe intreg teritoriul Romaniei si este recunoscut ca atare de catre Asociatia Chinologica Romana (AChR), de catre Federatia Chinologica Internationala (FCI) si de catre Uniunea Mondiala a Cluburilor de Ciobanesc German (WUSV).

Regulamentul de crestere este util pentru promovarea si pentru cresterea planificata a rasei „Ciobanesc german” cu varietatile sale „Par scurt si aspru cu subpar” si „Par lung si aspru cu subpar” si reglementeaza intregul domeniu al cresterii si reproductiei.
Regulamentul de crestere este obligatoriu pentru toti membri CNCG.

Responsabila pentru supravegherea si pentru rezolvarea incalcarilor prezentului regulament este comisia crescatorilor din
subordinea vicepresedintelui chinologic al CNCG. In prima instanta, decizia finala, apartine vicepresedintelui chinologic al CNCG in urma cercetarii dovezilor si in urma unei eventuale audieri ale martorilor. Impotriva deciziei vicepresedintelui chinologic al CNCG, cel sanctionat poate depune la sediul central un recurs in termen de 14 zile de la afisarea/comunicarea sanctiunii conform statutului. Recursul va fi judecat de catre conducerea CNCG.

  1. Crescatorul

2.1    Dreptul de crestere

Proprietarii si detinatorii exemplarelor din rasa „Ciobanesc german” care vor sa aibă acces la cartea de origini (COR) recunoscuta de CNCG, prin intermediul si in conditiile stabilite de CNCG, trebuie sa fie membri CNCG. Cartea de origini recunoscuta de CNCG pe teritoriul Romaniei este Cartea de Origini (COR) detinuta si administrata de catre Asociatia Chinologica Romana (AChR).

Proprietarul sau cel care a inchiriat femela mama inca inainte de la monta se vor numi „crescator”.

Transferarea dreptului de crestere este posibil si prin vanzarea catelei gestante. In acest caz trebuie prezentata dovada transferului de proprietate prin prezentarea pedigree-ului.

Aceste acte trebuie prezentate comisiei de crestere din subordinea vicepresedintelui chinologic al CNCG imediat dupa vanzarea catelei si in orice caz obligatoriu inaintea fatarii. Nu exista exceptii de la aceasta regula.

2.2    Inchirierea pentru crestere

Inchirierea unei femele in scopul reproducerii este permisa doar cu acordul CNCG. Chiriasul este recunoscut drept crescator doar dupa indeplinirea urmatoarelor cerinte.

Acte ce trebuie predate comisiei de crestere (sau vicepresedintelui chinologic al CNCG):

a)       Contractul de inchiriere (formular).

Acest act trebuie predat CNCG pana cel tarziu in a 49-a zi de dupa monta. Nu exista exceptii de la aceasta regula.

2.2.1     Inchirierea pentru crestere

Cel ce inchiriaza femela (chiriasul) trebuie sa respecte cerintele si obligatiile ce rezulta din contractul de inchiriere.

2.2.2     Frecventa inchirierilor

Un crescator are dreptul de a inchiria pe an calendaristic maxim cinci femele. Se ia in considerare data fatarii. Se iau in calcul doar fatarile ce au ca rezultat pui ce au dreptul sa fie inscrisi in cartea de origini. Nu exista exceptii de la aceasta regula.

2.2.3     Inchirierea „in” si „din” strainatate

Inchirierea femelelor reproducatoare in afara granitelor Romaniei nu este permisa decat pe baza de cerere aprobata de catre vicepresedintele chinologic al CNCG. Aprobarea nu se poate acorda decat femelelor ce corespund cerintelor regulamentului de crestere al CNCG si doar inainte de efectuarea montei.

2.2.4     Inchirierea in timpul interdictie de acces la  cartea de origini

Ii este interzis unei persoane care se afla  sub actiunea unei sanctiuni ce are drept consecinta si interdictia de acces la  serviciile cartii de origini sa isi transfere dreptul de crescator catre alta  persoana. Prin intrarea in vigoare a unei astfel de sanctiuni, utomat, efectul  ei se transmite si asupra cainilor aflati in proprietatea sau coproprietatea  celui sanctionat. Este interzisa reclama (oferta de monta, pui de vanzare,  etc.) pe pagina de internet sau in orice alta publicatie a CNCG a unor caini  care se afla sub actiunea unei astfel de sanctiuni. Masculii aflati sub  actiunea unei astfel de sanctiuni, pe perioada sanctiunii, nu au voie sa  monteze sau sa fie inchiriati pentru monte.

2.3    Numele de canisa si protectia sa

Acordarea unui nume de canisa si protectia  acestuia se  efectueaza de catre AChR pe  baza regulamentelor proprii. In urma cordarii unui nume de canisa, acesta  trebuie comunicat de urgenta CNCG, impreuna cu o copie a certificatului eliberat de catre AChR. In cazul mai multor proprietari, in cererea de luare in  evidenta, trebuie specificat proprietarul cu drept de semnatura (proprietar  desemnat). Toate actele ulterioare trebuie semante doar de catre „proprietarul  desemnat”. In cazul in care unul dintre proprietarii femelei, dintre cei  ne-desemnati, doreste sa inscrie un cuib sub numele sau de crescator, atunci  are nevoie de probarea scrisa a „proprietarului desemnat”.

Puii rezultati in timpul inchirierii sunt  inscrisi in cartea de origini sub numele de canisa al chiriasului.

2.4    Crescatorul / Crescatorul delegat

Crescatorul isi poate transfera obligatiile  referitoare la cresterea unui cuib asupra unui inlocuitor. Acest inlocuitor, ca  si in cazul proprietarului, trebuie sa fie cetatean roman sau rezident  permanent in Romania si sa fie membru al CNCG. Acest inlocuitor al crescatorului  va fi numit in continuare „crescator delegat”. Crescatorul delegat va fi trecut  ca atare in foaia de monta/fatare. Crescatorul raspunde solidar cu crescatorul  delegat pentru incalcarea legilor statului si/sau a regulamentelor si/sau a  cerintelor AChR/FCI/WUSV/CNCG.

  1. Consilierea  si supravegherea cresterii

3.1    Supraveghetori de crestere pe plan local

Acolo unde exista organizatii locale/zonale  ale CNCG, supravegherea si controlul activitatii crescatorilor din zona se  subordoneaza supraveghetorilor de crestere locali/zonali. Apartenenta este  stabilita de adresa de domiciliu a crescatorului/crescatorului delegat. Supraveghetorii  de crestere ai CNCG se subordoneaza vicepresedintelui chinologic al CNCG. In  cazul in care nu exista organizatii locale ale CNCG, recunoasterea actelor  referitoare la procedura de declarare a montei si de declararea a fatarii se  accepta doar prin semnatura responsabililor chinotehnici ai asociatiilor  teritoriale ale AChR ce activeaza in zona de resedinta a  crescatorului/crescatorului delegat.

3.1.2
Zona  de responsabilitate a supraveghetorilor de crestere locali

Zona de responsabilitate  a supravehetorilor locali de crestere este stabilita de catre conducerea  organizatiilor zonale ale CNCG. In cazul in care in zona nu exista orgenizatii  locale sau zonale ale CNCG, atunci numirea supraveghetorilor de crestere si  stabilirea zonelor lor de responsabilitate, la propunerea vicepresedintelui
chinologic al CNCG, ii revine CNCG. Principiul general este:

a)       In functie de domiciliul  stabil (locul unde se nasc si pot fi vizitati puii) al  crescatorului/crescatorului desemnat.

b)       Apartenenta  crescatorului/crescatorului desemnat la o organizatie teritoriala.

c)       In  principiu, anuntatrea cuibului catre supraveghetorul de crestere trebuie facuta  in termen de 5 (cinci) zile de la nastere.

d)       Orice  anomalie sau neregula va fi raportata imediat catre CNCG.

3.2    Responsabilul cu identificarea

In cadrul clubului, in scopul identificarii, fiecare exemplar de  Ciobanesc german este injectat cu un microcip. Identificarea si
identificabilitatea prin microcip sunt premise pentru inscrierea in registrul  de evidenta al CNCG. Pentru marcarea puilor prin microcipare, CNCG va numi in  teritoriu responsabili cu identificarea.

3.2.1     Zona de responsabilitate a responsabililor cu  identificarea

Zona de apartenenta la un responsabil cu  identificarea sau la altul rezulta din apartenenta crescatorului/crescatorului  delegat ce solicita microciparea puilor la o anumita zona sau regiune. Pentru  exceptii de la aceasta regula este necesara aprobarea CNCG.

3.2.2     Domeniul de activitate si obligatiile  responsabilului ID

Responsabilul ID, la cererea scrisa a crescatorului/crescatorului  delegat si in urma stabilirii de comun acord a unei intalniri, trebuie sa  efectueze operatia de introducere a microcipurilor tuturor puilor dintr-un  cuib. Aceasta operatie trebuie efectuata cel devreme in a 50-a zi de viata a  puilor si cel tarziu inainte de implinirea a 12 saptamani de viata a puilor.  Operatia de cipare se efectueaza de regula la locul unde sunt crescuti puii. In  urma ciparii responsabilul ID trebuie sa noteze numele si microcipul corespunzator  fiecarui exemplar in parte intr-un tabel semnat de responsabilul ID si de  crescator/crescator delegat. Acest tabel trebuie transmis obligatoriu la CNCG.
Crescatorul/crescatorul delegat are posibilitatea de a opta ca aceasta operatie  sa fie indeplinita si de catre un medic veterinar sau de catre responsabilul cu identificarea cainilor al asociatiei chinologice celei mai apropiate de  domiciliul puilor, cu respectarea tuturor obligatiilor amintite pentru  responsabilul ID.

3.2.3     Vaccinarea puilor

Inainte de instrainarea puilor acestia trebuie vaccinati de catre un  medic veterinar. Crescatorul/crescatorul delegat are obligatia de a solicita  medicului veterinar intocmirea unui carnet de sanatate pentru fiecare pui in  parte. In carnetul de performanta se trece si numarul de identificare prin  chip.

3.2.4     Instrainarea puilor

Instrainarea puilor se poate face, cel devreme, in a 8-a saptamana de  viata. Pana la implinirea acestei varste, toti puii, trebuie sa ramana sub ocrotirea  crescatorului/crescatorului delegat.

3.3.
Asigurarea  ascendentei si a identitatii

Asigurarea ascendentei si a identitatii este  asigurata pe baza examinarii ADN-ului si prin citirea chipului implantat.
Certificarea ascendentei se face prin aplicarea stampilei ce atesta efectuarea  testului ADN, „ADN verificat”sau „DNA geprueft”. Verificarea identitatii se  face prin compararea numarului inscris in pedigree cu numarul afisat de  cititorul de microcip.

3.3.1
Prelevarea probei de sange

Procedura decurge in modul urmator:

a)       Medicul  veterinar recunoscut de CNCG preleva proba de sange.

b)       Medicul  veterinar verifica si garanteaza  in fata  CNCG identitatea cainelui prin verificarea personala a numarului de cip sau de  tatuaj (daca exista) si compararea acestuia cu cel inscris in pedigree-ul  original.

c)       Proba  de sange impreuna cu formularul de constatare sunt trimise la institutul  recunoscut de CNCG pentru evaluare. In formularul de constatare se vor inscrie  obligatoriu numele complet al cainelui, numarul sub care este inscris in cartea  de origini (Nr. COR) recunoscuta de CNCG, numarul cipului si/sau tatuajul (daca  exista). Proba de sange astfel etichetata si parafata devine proprietatea CNCG.

d)       Evaluarea,  stabilirea formulei ADN si verificarea ascendentilor se va face centralizat de  catre institutul recunoscut de NCG.

e)       CNCG,  fie direct, fie prin reprezentant, va solicita predarea pedigree-ului original  al cainelui de catre proprietar.

f)        In urma sosirii evaluarii din partea  institutului recunoscut de CNCG va fi aplicata o ştampila pe pedigree-ul  original al cainelui.

g)       In cazul in care exista deja  stabilita formula ADN a parintilor cainelui, atunci va fi verificata si  veridicitatea ascendentei. In astfel de cazuri va fi aplicat pe pedigree inca o  ştampila prin care se certifica ascendenta corecta.

h)       In cazul in care unul sau  ambii parinti reali se dovedesc a fi altii decat cei trecuti in pedigree,  proprietarul poate depune o contestatie la sediul CNCG in termen de 4 saptamani  de la primirea raspunsului constatator. In urma unei astfel de contestatii,
Consiliul Director al CNCG va dispune o reanalizare a probei. Rezultatul  acestei reanalizari este considerat drept proba definitiva. Nu sunt admise  contestatii legate de proba definitiva. Costurile rezultate in urma  reanalizarii probei de sange vor fi suportate de catre petent/proprietar.

  1. Evaluarea  valorii unui reproducator (Zuchtwert = ZW) si premise pentru crestere

Cresterea Ciobanescului german este permisa  doar in varietatile „par aspru cu subpar” si „par lung si aspru cu subpar”.

4.1    Evaluarea valorii unui reproducator (Zuchtwert  = ZW)

Aici se fac urmatoarele clasificari:

4.1.1
Caini admisi pentru  reproductie

Cainii admisi pentru reproductie sunt caini  din rasa ciobanesc german care sunt inscrisi in cartea de origini (COR) si care
indeplinesc conditiile minime pentru reproductie impuse de AChR.

4.1.2
Caini apti pentru  reproductie

Cainii apti pentru reproductie sunt caini din  rasa ciobanesc german care au obtinut la examenul de selectie, conform
regulamentului de selectie al CNCG,

4.1.3
Caini recomandati pentru  reproductie

Cainii recomandati pentru reproductie sunt  caini din rasa ciobanesc german care au obtinut la examenul de selectie,
conform regulamentului de selectie al CNCG, rezultatul „Clasa de selectie 1”  (Koerklasse 1 = KKL1).

4.1.4
Caini neadmisi pentru  reproductie

a)       Cainii neadmisi pentru  reproductie sunt caini din rasa ciobanesc german care nu se incadreaza in  prevederile punctelor 4.1.1 – 4.1.3.

b)       Cainii ce sunt inscrisi in  registrul cainilor utilitari al CNCG.

c)       Caini din rasa ciobanesc  german care prezinta unul din urmatoarele defecte eliminatorii:

Caini cu probleme caracteriale, caini prea  agresivi si caini cu un psihic slab.

Caini cu displazie coxo-femurala dovedita  „displazie mijlocie sau grava”(„mittlerer oder schwerer HD”).

Caini cu displazie de cot dovedita „displazie  mijlocie sau grava” ”(„mittlerer oder schwerer ED”).

Masculi monorhizi sau criptorhizi.

Caini cu defecte desfigurante la urechi si/sau coada.

Caini cu malformatii.

Caini cu defecte ale danturii:

Lipsa a: 1 x premolar 3 si inca un dinte

Sau a unui canin

Sau a 1 x premolar 4

Sau a 1 x molar 1

Sau a 1 x molar 2

Sau lipsa in total a 3 dinti sau mai multi.

Lipsa molarului 3 nu este luata in  considerare.

Exceptii de la regula de mai sus o reprezinta  caini la care acei dinti existau initial. Ca acesta  „existenta initiala” sa fie luata in seama ea  trebuie sa fie dovedita si certificata prin inscrierea pe pedigree-ul cainelui.

Caini cu defecte majore de pigmentatie,  inclusiv cainii „albastrii”.

Caini cu par lung si aspru dar fara subpar

Caini cu par lung

Caini cu defecte ale maxilarelor:

Cu prognatism mai mare de 2 mm Brevignatism

Muscatura in cleste pe intraga zona a  incisivilor.

Caini ce depasesc limitele standardului sau caini sub limitele standardului cu mai mult de 1 cm.

Femele care au nascut de 3(trei) ori prin  cezariana.

d)       Interventiile chirurgicale  care au ca scop influentarea dezvoltarii fenotipice si care sunt importante  pentru folosirea ulterioara la monta, trebuie anuntate la CNCG. CNCG decide  pentru fiecare astfel de caz in parte daca exemplarul este admis in continuare  la reproductie sau nu. Neanuntarea sau tainuirea unei interventii chirurgicale  atrage dupa sine o investigatie si o sanctionare a  proprietarului/proprietarilor.

Decizia de „neadmis pentru reproductie” luata  de catre departamentul chinologic al CNCG, va fi comunicata, imediat dupa  publicare, proprietarului/proprietarilor. Proprietarul/proprietarii cainelui  poate depune o contestatie impotriva acestei decizii in termen de 14 zile de la  comunicare la departamentul chinologic al CNCG. Decizia cu privire la aceasta  contestatie este in sarcina vicepresedintelui chinologic al CNCG. La o a doua  contestatie, decizia definitiva ii apartine presedintelui CNCG.

4.1.5
Procedura de selectie

In procedura de selectionare se fac  urmatoarele clasificari:

Crestere pura = Imperecherea unor animale  apartinand aceleiasi rase. Ea duce de la sine la exploatarea valorilor genetice  prin inrudirea in cadrul familiilor, a rudelor indepartate sau prin  consangvinizare indepartata.

Cresterea consangvinizata = crestere fondata  pe baza unei inrudiri mai stranse in care cel putin un stramos este prezent  atat pe linia tatalui cat si pe linia mamei. Imperecherea intre frati sau intre  tata si fica sau intre mama si fiu se numeste incest. Urmarirea
consangvinizarilor se rezuma la investigarea primelor 5(generatii).  Consangvinizari mai stranse de 2-3 sau 3-2, inclusiv la frati, nu sunt permise.

4.2       Premize pentru crestere

In plus fata prevederile ce rezulta din  punctul 4.1, mai sunt valabile urmatoarele:

4.2.1
Varsta minima a  reproducatorilor

Masculii trebuie, ca inainte de a fi folositi  la reproductie, sa aibă minim 2(doi) ani impliniti. Femelele trebuie, ca la  data primei utilizari pentru crestere (ziua montei), sa aibă implinite cel  putin 20(douazeci) de luni. Montele accidentale/neintentionate consumate  inaintea implinirii respectivei varste minime trebuie comunicate de urgenta la CNCG  (vicepresedintelui chinologic). Asupra unor astfel de incidente decid  vicepresedintele chinologic si/sau presedintele CNCG.

4.2.2
Frecventa folosirii  reproducatorilor

Pentru masculi sau femele ce se afla in proprietatea mai multor persoane  trebuie anuntata la CNCG (si prin CNCG mai departe la COR) persoana care are  drept de semnatura in fata tertilor. Declaratia de „persoana autorizata cu  drept unic de semnatura” trebuie semnata de toti proprietarii. Aceasta  declaratie trebuie trimisa la CNCG in maxim 30 zile de la dobandirea cainelui. In
cazul in care masculul este inchiriat pentru monte, atunci detinatorul, in cel  mult 14 zile, trebuie sa prezinte CNCG o „autorizare de semnatura”, semnata de  persoana unic autorizata de catre proprietari (vezi fraza de mai sus), in care  sa fie trecuta clar perioada in care detinatorul temporar are drept de  semnatura pentru masculul respectiv. La fel se va proceda de fiecare data cand
se schimba detinatorul. Instiintarea CNCG trebuie facuta in orice caz, fie ca  masculul a fost inchiriat in/din tara sau in/din strainatate. Persoana care  detine dreptul de semnatura are obligatia de a instiinta si poarta intreaga  responsabilitate in fata CNCG despre orice schimbare de proprietate sau  proprietar. Montele efectuate de un mascul cu aceeasi femela in decursul a 28
de zile calendaristice sunt considerate drept „un singur act de monta”. In  cazul in care se constata o incalcare a prezentului regulament, responsabili  pentru respectiva incalcare sunt:

Proprietarul , respectiv persoana cu drept  unic de semnatura asupra masculului, indiferent daca persoana respectiva este
cetatean roman sau nu.

Detinatorul temporar al masculului, indiferent  daca persoana respectiva este cetatean roman sau nu.

Incalcari ale prezentului regulament se prescriu dupa 5(cinci) ani de  la savarsirea daca nu au fost reclamate in timpul perioadei de 5(cinci) ani de  la savarsire.

Femelele, dupa implinirea varstei minime admise pentru monta, pot fata  de 2 (doua) ori in timpul a 12 luni atata timp cat nu incalca regulamentul  omolog al AChR/FCI. Nu este permis ca femelele, in timpul unei singure perioade  de calduri,  sa fie montate de mai multi  masculi diferiti.

4.2.3
Monta

Proprietarul, respectiv persoana ce poseda dreptul unic de semnatura,  este obligata sa isi intocmeasca un registru de monte. Crescatorul are dreptul  inalienabil de a alege masculul pe care doreste sa il foloseasca la monta.  Proprietarul unui mascul are dreptul inalienabil de a primi la monta sau de a  respinge orice femela. In urma consumarii montei, proprietarul respectiv persoana  ce detine dreptul unic de semnatura, completeaza si semneaza declaratia de  monta. In declaratia de monta trebuie trecute urmatoarele date:

Data efectuarii montelor. Este interzisa  predarea formularelor necompletate si/sau nesemnate sau a formularelor semnate
„in alb”.

Semnaturile ambelor parti  (proprietarul/detinatorul dreptului unic de semnatura al masculului si a  proprietarului/detinatorului dreptului unic de semnatura al femelei).

In cazul constatarii furnizarii unor date false in foaia de monta  si/sau la declararea datei de monta, masculul va fi sanctionat cu interdictie  de monta pentru o perioada de 6 luni, iar femela cu interdictia de monta/fatare  pentru prima perioada regulamentara. Decizia este luata de vicepresedintele  chinologic al CNCG. Persoana sanctionata poate depune in termen de 14 zile de  la afisare/instiintare o contestatie la sediul CNCG in atentia CD al CNCG.  Decizia CD al CNCG este definitiva. In cazul unor banuieli intemeiate in  legatura cu tulburari maladive ale capacitatilor de reproductie ale unui  mascul, CNCG poate ordona proprietarului sau detinatorului de unica semnatura,  ca in termen de maxim 4 saptamani sa ii faca masculului un control al  capacitatii de reproductie la o clinica universitara. In cazul in care, in urma  unui astfel de control, se constata ca masculul are capacitatea de reproductie  redusa partial sau total, atunci urmeaza ca CNCG sa ii retraga selectionarea  iar reclamantul/reclamantii (a caror femele nu au fatat datorita acelei maladii  a masculului) are/au dreptul sa ceara inapoi plata dreptului de monta platit  masculului (in cazul in care acesta a fost platit deja).

In urma efectuarii actului de monta se considera ca incheiata  indatorirea unui mascul iar plata montei poate fi efectuata.

In cazul in care femela nu da nastere nici unui pui (nu ramane  gestanta – ramane goala de pui), proprietarul/detinatorul dreptului de semnatura  unica trebuie sa anunte imediat CNCG acest fapt. In cazul in care femela nu  ramane gravida in urma montei, ea mai are dreptul la inca o monta gratuita la  acelasi mascul. In cazul in care masculul respectiv nu mai poate fi folosit (de  exemplu in cazul vanzarii sau al decesului), proprietarul/ detinatorul  dreptului de unica semnatura ii va inapoia proprietarului /  detinatorului  dreptului de unica semnatura  al femelei  jumatate din dreptul de monta deja platit. Proprietarul/detinatorul dreptului  de unica semnatura al femelei are dreptul la returnarea intregii sume platite  ca drept de monta in cazul in care, din cauze imputabile masculului sau a  proprietarului/detinatorului dreptului de unica semnatura al acestuia, in  perioada pana la implinirea a 8 saptamani ale puilor, masculul va fi sanctionat  cu interdictie totala sau partiala de a monta.

Puii rezultati din monte cu doi (sau mai multi) masculi (in aceeasi  perioada de calduri ale femelei) nu pot primii acte de origini (COR). Eventual,  in astfel de cazuri, cererea de eliberare a actelor nu poate fi facuta decat  dupa certificarea indubitabila a ascendentilor puilor prin analiza ADN facuta  de un institut recunoscut de CNCG si in urma aprobarii CD al CNCG.

Prelevarea de sperma in scopul insamantarilor artificiale,  insamantarea artificiala in sine ca si clonarea sunt interzise. Puii nascuti in  urma unor astfel de procedee nu pot fi inscrisi in cartea de origini.

4.2.4
Numarul de pui dintr-un cuib

Numarul de pui ai unui cuib, acceptati  pentru a fi crescuti de catre o femela, este de 8 (opt) pui. Se recomanda ca
puii suplimentari sa fie crescuti de o doica. In cazul in care sunt lasati la  femela mama mai mult de 8 (opt) pui la un cuib, atunci femela are dreptul de a  fi montata din nou de abia dupa trecerea a 6 (sase) luni de la data fatarii  supranumerare respective.

 4.2.5
Cresterea puilor cu doica

Doica folosita trebuie sa aibă inaltimea la greaban de cel putin 50 cm,  trebuie sa fie puternica, sanatoasa si sa aibă un caracter echilibrat. Unei  doici i se pot incredinta spre crestere doar un numar de pui astfel incat  impreuna cu puii proprii ai doicii sa nu depaseasca totalul de 8(opt) pui/cuib.  Puii trebuie sa fie marcati in asa fel incat o confundare cu puii doicii sa fie  imposibila. Chinotehnicianul trebuie sa constate cresterea de catre doica  (acceptarea puilor)  si certifice  imposibilitatea confundarii puilor. Puii trebuie predati la doica, cel tarziu  in a zecea zi de viata. Cresterea puilor cu doica trebuie specificata in foaia  de fatare (pe formular) si puii crescuti la doica se vor marca pe formular cu  litera „A” (Ammenaufzucht = crescut la doica). Este interzisa montarea unei  femele special pentru a o folosi ulterior ca doica pentru alta femela. Este  interzisa folosirea drept doica a femelelor care au gestatie falsa.  Daca in urma fatarii, femela mama decedeaza,  atunci se permite cresterea tuturor puilor cu doica, chiar daca puii au depasit  varsta de 10 (zece) zile. Puii dintr-un cuib care, independent de motive (de  exemplu daca au malformatii sau nu sunt viabili), trebuie suprimati, vor fi  eutanasiati (sub anestezie) de catre personal calificat (medic sau asistent  veterinar). Ghearele suplimentare (ghearele de lup) vor fi indepartate de  personal calificat in prima saptamana de viata a puilor. Puii nu vor fi  instrainati inainte de marcarea lor prin microcip. Instrainarea puilor se va  face doar daca acestia sunt sanatosi si daca in crescatorie nu se afla caini ce  sufera de boli contagioase. Inapoierea puilor crescuti la doica la femela mama se  poate face de abia dupa implinirea varstei de 6 (sase) saptamani.

4.2.6
Anuntarea cuibului

Crescatorul are obligatia de a anunta responsabilul cu cresterea  (vicepresedintele chinologic al CNCG) imediat dupa fatarea puilor. Inainte de  marcarea puilor prin microcip, trebuie completat un formular de fatare in mai  multe exemplare (un exemplar ii ramane crescatorului, un exemplar pt. COR, unul  pentru vicepresedintele chinologic al CNCG si unul pt. responsabilul ID).
Cererea de eliberare a actelor de origini, fara omisiuni, trebuie facuta de  catre crescator in maxim 6 luni de la fatarea puilor si trebuie depusa la CNCG.  In cazul in care actele sunt depuse cu intarziere, acest fapt este considerat  drept o incalcare a regulamentului de crestere si se sanctioneaza, la prima  abatere, cu mustrare. In cazul in care acest fapt se repeta (in cadrul a
3(trei) ani), atunci respectivul crescator va fi sanctionat cu o interdictie de  acces la COR de 6 (sase) luni. Cererea de eliberare a pedigree-lor trebuie sa  fie insotita de:

Foaia (formularul) de fatare

Pedigree-ul mamei (in cazul in care a  intervenit o schimbare de proprietar)

Foaia (formularul) de monta

Eventual – certificatul de cresterea puilor cu  doica

Dovada mirociparii puilor – eliberata de  responsabilul ID

4.2.7
Act de origini – Pedigree

Pedigree-ul este o dovada a ascendentei. Prin  eliberarea pedigriu-ului, Cartea de Origini confirma, bazandu-se pe buna credinta
si pe onestitate, ascendenta exemplarului. Act ele de origini ale CNCG sunt  recunoscute de catre AChR, de catre FCI si de catre WUSV. Actele de origini ale  CNCG sunt proprietatea CNCG. Dreptul de proprietate asupra actelor de origini  il are si proprietarul. Dreptul de proprietate asupra actului de origini al  femelei il poate avea si persoana care a inchiriat animalul, pe perioada de
valabilitate a contractului de inchiriere in scopul cresterii. Acelasi lucru  este valabil si in cazul detinatorului unui mascul care a fost inchiriat pentru  monte. Proprietarul este obligat ca, imediat la primirea pedigree-ului , sa  verifice datele continute in el si sa le confirme. In cazul in care pedigree-ul  contine date eronate sau incomplete, proprietarul are obligatia de a le semnala  CNCG. Transmiterea pedigree-elor  unui  cuib se poate face doar la adresa proprietarului. Schimbarile de proprietari  trebuie inscrise obligatoriu in pedigree si trebuie obligatoriu anuntate la  CNCG. In acest caz se trec in pedigree, numele complet, adresa, data vanzarii  si semnatura noului proprietar/coproprietar. Corectitudinea datelor noului  proprietar/coproprietar, inscrise in pedigree, sunt confirmate de semnatura  proprietarului/fostului proprietar. In cazul schimbarii proprietarilor, este interzisa  semnatura proprietarului pe un pedigree necompletat de catre noul proprietar.  In cazul in care un caine apartine mai multor proprietari se va proceda conform  punctului 4.2.2. In cazul in care, in mod repetat, nu se respecta prevederile  acestui punct, atunci impotriva celui ce le-a cauzat pot fi luate masuri  administrative.

5. Procedura de investigare  a displaziei coxo-femurala (HD)

5.1 Generalitati

Displazia coxo femurala (HD) este o modificare maladiva a articulatiei  soldului. Ea este situata in zona cavitatii articulare  superioare a capului  femural. Evolutia acestei maladii este continua, de la o forma usoara la o  forma grava. Incalcari ale prezentelor prevederi vor fi sanctionate dupa cum  urmeaza:

a)       La prima abatere – mustrare  scrisa cu avertismentul interdictiei accesului la Cartea de Origini (COR) pe un  an pentru crescator. Cuibul respectiv va fi inscris in COR (sub rezerva  acceptarii de catre AChR).

b)       La repetarea abaterii –  interdictia de acces la serviciile COR pe un an pentru crescatorul respectiv.  Cuibul respectiv va fi inscris in COR (sub rezerva acceptarii de catre AChR).

5.2 Masuri ale Clubului  National de Ciobanesc German din Romania (CNCG)

5.2.1 Procedura de  investigare

Stabilirea gradului de displazie coxo-femurala se determina in urma unei  investigari prin radiografiere.

Procedura este urmatoarea:

a)       Investigarea radiologica se  poate face, in principiu, o singura data.

b)       Varsta minima a cainelui  prezentat la radiografiere este de 12 luni.

c)       Medicii veterinari  agrementati de catre CNCG certifica in fata CNCG identitatea cainelui ce  urmeaza a fi investigat prin controlul personal al tatuajului/microcipului si  prin compararea acestuia cu cel inscris in pedigree-ul original.

d)       Radiografia cainelui,  prevazuta cu numele sau complet si cu numarul sau de tatuaj/microcip, vor fi  trimise impreuna cu formularul de investigare la sediul CNCG. Prin aceasta,  CNCG devine proprietarul radiografiei respective.

e)       Investigarea si determinarea  gradului de displazie coxo-femurala va fi efectuat centralizat de catre un centru  agrementat /recunoscut ca atare de catre CNCG.

f)       In cazurile in care, in urma investigarii, s-a   stabilit un grad de displazie coxo-femurala (HD) „normal (normal)”, „aproape
normal (fast normal)” sau „inca admis (noch zugelassen)”, se va aplica pe  pedigree ştampila „a”. In cazul in care, in urma investigarii, s-a  stabilit/dovedit un grad de displazie (HD) „displazie medie” sau „displazie  grava”, atunci acel exemplar va fi exclus de la reproductie si se va anunta COR  pentru interdictie de acces la serviciile cartii de origini.

g)       Impotriva rezultatului  primei determinari a displaziei coxo-femurale (HD) se poate depune o  contestatie in termen de 6(sase) luni de la instiintare la sediul CNCG. In urma  unei astfel de contestatii, CNCG va solicita o noua interpretare. Pentru
aceasta noua interpretare este nevoie de inca 2 (doua) radiografii ale  articulatiilor, una cu membrele in extensie si una cu membrele stranse. Aceste  noi radiografii pot fi executate doar de catre clinica universitara agrementata  de catre CNCG. Noua interpretare este considerata drept „interpretare finala”  si este definitiva, contestatia ei fiind exclusa. Costurile aferente acestei
investigari vor fi suportate de catre petent.

5.2.2 Alte reguli legate de  crestere

a) Pentru obtinerea calificativelor „Excelent evidentiat (VA)” si  „Excelent (V)”, este necesara recunoasterea ştampilei „a”.

b) Pentru admiterea la selectie este necesara recunoasterea ştampilei „a”.

c) Interventiile chirurgicale care au ca scop admiterea pentru  reproductie a cainilor sunt interzise. In cazul in care se constata astfel de  interventii, cei raspunzatori, vor fi sanctionati.

6. Procedura de investigare  a displaziei de cot (ED)

6.1 Generalitati

Displazia cotului (ED) este o modificare maladiva a articulatiilor cotului  care poate avea mai multe cauze si care duce la aparitia artrozelor la articulatiile  respective. Evolutia acestei maladii este continua, de la o forma usoara la o  forma grava.

6.2 Procedura de investigare

Stabilirea gradului displaziei cotului (ED) se determina in urma unei  investigari prin radiografiere.

Procedura este urmatoarea:

a)       Investigarea radilogica se  poate face, in principiu, o singura data. Varsta minima a cainelui prezentat la  radiografiere este de 12 luni.

b)       Medicii veterinari  agrementati de catre CNCG certifica in fata CNCG identitatea cainelui ce  urmeaza a fi investigat prin controlul personal al tatuajului/microcipului si  prin compararea acestuia cu cel inscris in pedigree-ul original.

c)       Radiografiile cainelui  pentru fiecare cot in parte, prevazute cu numele sau complet si cu numarul sau  de tatuaj/microcip, vor fi trimise impreuna cu formularul de investigare la  sediul CNCG. Prin aceasta, CNCG devine proprietarul radiografiilor respective.

d)       Investigarea si determinarea  gradului de displazie a cotului (ED) va fi efectuat centralizat de catre un  centru agrementat/recunoscut ca atare de catre CNCG.

e)       In cazurile in care, in urma  investigarii, s-a stabilit un grad de displazie a cotului (ED) „normal  (normal)”, „aproape normal (fast normal)”, „inca admis (noch zugelassen)”,  „displazie medie (mittlere ED)” sau „displazie grava (schwere ED)”,  se va aplica pe pedigree o ştampila corespunzatoare.

f)        Impotriva rezultatului primei determinari a  displaziei cotului (ED) se poate depune o contestatie in termen de 6(sase) luni
de la instiintare la sediul CNCG. In urma unei astfel de contestatii, CNCG va  solicita o noua interpretare. Pentru aceasta noua interpretare este nevoie de  radiografii ale ambelor coate din pozitie laterala (mediolaterala) cu  articulatia flexata (inchisa) ca si o radiografie cranio-caudala. Aceste noi  radiografii pot fi executate doar de catre clinica universitara agrementata de  catre CNCG. Noua interpretare este considerata drept „interpretare finala” si  este definitiva, contestatia ei fiind exclusa. Costurile aferente acestei  investigari vor fi suportate de catre petent.

6.3 Alte reguli legate de  crestere

a) Pentru obtinerea calificativelor „Excelent evidentiat (VA)”, este  necesara recunoasterea ştampilei ED „normal (normal)”, „aproape normal (fast  normal)”, „inca admis (noch zugelassen)”.

7. Ustensile pentru  mentinerea si promovarea cresterii

Ustensilele pentru mentinerea si promovarea cresterii ce stau la  dispozitia crescatorilor sunt: Examenele de lucru, Expozitiile de crestere si  selectiile. Modul de desfasurare al acestor manifestari chinologice sunt  descrise in amanunt in regulamentele specifice (Regulamentel de Lucru,  Regulamentul de Crestere, Regulamentul de Expozitie si Regulamentul de  Selectie).

7.1 Cartea de origini

Cartea de Origini recunoscuta de CNCG ca unic valabila pe teritoriul  Romaniei este Cartea de Origini (COR) detinuta si administrata de catre AChR.  In Cartea de Origini sunt inscrisi toti cainii apartinand rasei „Ciobanesc  german” care au dreptul de a fi inscrisi. Prin faptul ca in Cartea de Origini  sunt inregistrati toti descendentii si toti cainii care poseda dreptul de  reproductie, ea reprezinta elementul de baza pentru cresterea ciobanescului  german. Cartea de Origini (COR) se conduce conform statutului AChR si a  regulamentului propriu. Din datele extrase din COR se stabileste pedigree-ul  cainilor. Pedigree-ul nu furnizeaza numai informatii legate de ascendenta unui  exemplar ci si informatii cu privire la capacitatea de lucru si/sau despre selectia ascendentilor.

7.2 Registrul de evidenta al  examenelor de selectie

Prin „selectie” se face o clasificare a reproducatorilor care prin  capacitatile lor psihice, prin caracterul lor si prin constitutia lor anatomica par a fi adecvati pentru mentinerea si dezvoltarea rasei si a capacitatii sale de munca. Registrul de selectie este o anexa a cartii de origini si impreuna cu registrul rezultatelor expozitionale si cu registrul rezultatelor examenelor de lucru reprezinta o sursa importanta de date pentru o crestere responsabila. „Selectia” exemplarelor se efectueaza conform regulamentului specific – Regulamentul de Selectie al CNCG.

Registrul de evidenta al examenelor de selectie contine toate exemplarele apartinand rasei Ciobanesc german (cu date de identificare si rezultate) aflate in proprietatea membrilor CNCG si care au participat la un examen de selectie, este proprietatea CNCG si este administrat de catre vicepresedintele chinologic al CNCG. Registrul este unic, are fiecare pagina numerotata si stampilata cu ştampila CNCG. Nu sunt permise adaugiri sau modificari ale datelor deja inscrise in registru. Adaugiri sau modificari ale datelor deja inscrise in registru sunt admise decat in cazuri speciale si cu aprobarea scrisa a CD al CNCG. Fiecare organizator al unui examen de selectie are obligatia sa anunte toate rezultatele examenului organizat vicepresedintelui chinologic al CNCG. In cazul in care datele complete ale unui examen de selectie (raport de arbitrare si eventual catalog) nu sunt transmise de catre organizator la sediul CNCG in termen de maxim 2 (doua) saptamani de la organizare, atunci CD al CNCG poate decide anularea tuturor rezultatelor examenului respectiv. Vicepresedintele chinologic al CNCG este responsabil pentru administrarea, pentru conducerea si pentru corecta completare a registrului de evidenta a examenelor de selectie. Pentru indeplinirea corecta a
atributiilor sale, vicepresedintelui chinologic al CNCG ii stau la dispozitie toate mijloacele statutare si legale. Pentru abateri de la prezentul regulament, vicepresedintele chinologic al CNCG poate solicita CD al CNCG orice sanctiune statutara. In cazuri grave (ce pot avea drept urmare excluderea), pana la decizia finala a CD al CNCG, vicepresedintele chinologic al CNCG poate decide suspendarea accesului la COR a acuzatului.

7.3 Registrul de evidenta al  examenelor si al Campionatelor de munca

Registrul de evidenta al examenelor si al Campionatelor de munca, contine toate exemplarele apartinand rasei Ciobanesc german (cu date de identificare si rezultate) aflate in proprietatea membrilor CNCG si care au participat la un examen de munca, la un concurs sau la un Campionat de munca, este proprietatea CNCG si este administrat de catre vicepresedintele de lucru al CNCG. Registrul este unic, are fiecare pagina numerotata si stampilata cu ştampila CNCG. Nu sunt permise adaugiri sau modificari ale datelor deja inscrise in registru. Adaugiri sau modificari ale datelor deja inscrise in registru sunt admise decat in cazuri speciale si cu aprobarea scrisa a CD al CNCG. Fiecare organizator al unui examen, concurs sau Campionat de munca are obligatia sa anunte toate rezultatele examenului organizat vicepresedintelui de lucru al CNCG. In cazul in care datele complete ale unui examen, concurs sau Campionat de munca (raport de arbitrare si eventual catalog) nu sunt transmise de catre organizator la sediul CNCG in termen de maxim 2 (doua) saptamani de la organizare, atunci CD al CNCG poate decide anularea tuturor rezultatelor examenului respectiv. Vicepresedintele de lucru al CNCG este responsabil pentru administrarea, pentru conducerea si pentru corecta completare a registrului de evidenta al examenelor si al Campionatelor de munca. Pentru indeplinirea corecta a atributiilor sale, vicepresedintelui de lucru al CNCG ii stau la dispozitie toate mijloacele statutare si legale. Pentru abateri de la prezentul
regulament, vicepresedintele de lucru al CNCG poate solicita CD al CNCG orice sanctiune statutara. In cazuri grave (ce pot avea drept urmare excluderea), pana la decizia finala a CD al CNCG, vicepresedintele de lucru al CNCG poate decide suspendarea acuzatului.

7.4 Registrul de evidenta al expozitiilor si al Campionatelor de crestere

Registrul de evidenta al expozitiilor si al Campionatelor de crestere, contine toate exemplarele apartinand rasei Ciobanesc german (cu date de identificare si rezultate) aflate in proprietatea membrilor CNCG si care au participat la o expozitie de crestere sau la un Campionat de crestere al CNCG, este proprietatea CNCG si este administrat de catre primvicepresedintele al CNCG. Registrul este unic, are fiecare pagina numerotata si stampilata cu ştampila CNCG. Nu sunt permise adaugiri sau modificari ale datelor deja inscrise in registru. Adaugiri sau modificari ale datelor deja inscrise in registru sunt admise decat in cazuri speciale si cu aprobarea scrisa a CD al CNCG. Fiecare organizator al unei expozitii de crestere sau al unui Campionat de crestere al CNCG are obligatia sa anunte toate rezultatele expozitiei organizate primvicepresedintelui al CNCG. In cazul in care datele complete ale expozitii de crestere sau al unui Campionat de crestere al CNCG (raport de arbitrare si catalog) nu sunt transmise de catre organizator la sediul CNCG in termen de maxim 2 (doua) saptamani de la organizare, atunci CD al CNCG poate decide anularea tuturor rezultatelor expozitiei respective. Primvicepresedintele CNCG este responsabil pentru administrarea, pentru conducerea si pentru corecta
completare a registrului de evidenta al expozitiilor si al Campionatelor de crestere. Pentru indeplinirea corecta a atributiilor sale,
primvicepresedintelui al CNCG ii stau la dispozitie toate mijloacele statutare si legale. Pentru abateri de la prezentul regulament, primvicepresedintele al CNCG poate solicita CD al CNCG orice sanctiune statutara. In cazuri grave (ce pot avea drept urmare excluderea), pana la decizia finala a CD al CNCG, primvicepresedintele al CNCG poate decide suspendarea acuzatului.

7.5 Registrul de evidenta al cainilor sancionati cu interdictie de reproducere si/sau interdictie de acces
la Cartea de Origini

Registrul de evidenta al cainilor sancionati cu interdictie de reproducere si/sau interdictie de acces la Cartea de Origini, contine toate exemplarele apartinand rasei Ciobanesc german (cu date de identificare si motivatia interdictiei) aflate in proprietatea membrilor CNCG si care au fost sanctionati cu interdictie de reproducere. Datele din acest registru vor fi facute publice prin toate mijloacele de mass-media. Acest registru este proprietatea CNCG si este administrat de catre primvicepresedintele al CNCG.
Registrul este unic, are fiecare pagina numerotata si stampilata cu ştampila CNCG. Nu sunt permise adaugiri sau modificari ale datelor deja inscrise in registru. Adaugiri sau modificari ale datelor deja inscrise in registru sunt admise decat in cazuri speciale si cu aprobarea scrisa a CD al CNCG.

7.6 Registrul de evidenta al cainilor utilitari

Registrul de evidenta al cainilor utilitari, contine toate exemplarele  ce corespund din punct de vedere fenotipic rasei Ciobanesc german (cu date de identificare) aflate in proprietatea membrilor CNCG si care nu au ascendenta dovedita sau o au doar partial dovedita. Acest registru este proprietatea CNCG si este administrat de catre primvicepresedintele al CNCG. Registrul este unic,
are fiecare pagina numerotata si stampilata cu ştampila CNCG. Nu sunt permise adaugiri sau modificari ale datelor deja inscrise in registru. Adaugiri sau modificari ale datelor deja inscrise in registru sunt admise decat in cazuri speciale si cu aprobarea scrisa a CD al CNCG.

Prin intrarea in vigoare al prezentului regulament de crestere, toate regulamentele de crestere anterioare isi pierd valabilitatea. Prezentul regulament a fost aprobat de catre CD al CNCG si intra in vigoare de la data afisarii sale pe pagina de internet a CNCG.