Archives

Links

1. copia formularului tipizat SV / CNCG de inscriere la examinare (TIPIZAT SELECTIE SV koerliste_meldeschein  /  tipizat selectie CNCG )

Inscriere Selectie SV-ACNCG

2. copie pedigree fata – verso, prezentand stampilele care atesta diagnosticul oficial hd/ed/ si testul adn

3. numele proprietarul inscris pe actul de origine (pedigree)  (validat cu stampila clubului/ asociatiei prin care s-a facut informarea catre COR, daca este cazul)

4. in cazul exemplarelor importate in Romania, pentru participarea la Examenul de Selectia, este obligatorie nostrificarea actului de origine (pedigree) prin Cartea de origine Romana (COR)

5. copia unei fise de arbitraj, la o clasa de varsta peste 12 luni, cu calificativul necesar obtinut la un arbitru SV

6. copii ale fiselor de arbitraj/carnetului performanta/certificatului BH, IGP(IPO) , acestea trebuie sa fie inscrise in SV-DOXS,obligatoriu. In caz contrar nu va putea participa la Selectie!

In urma deciziziei CD A.C.N.C.G., recunoasterea examenelor BH,IGP sustinute in afara clubului , in SV DOXS, vor putea fi facute de Club, pentru toti membrii ACHR, ACNCG.

Conditii:copie BH, IGP, dovada recunoastere examene(e valabil si email de confirmare) de catre clubul/asociatia unde au fost sustinute vor fi trimise la adresa de email a clubului.

Tarif-75 lei BH/IGP, pentru membrii clubului  acesta ofera un discount de 100%.

Daca in termen de 30 zile de la eliberarea certificatului international BH, IGP, data promovarii in cazul examenelor sustinute in cadrul ACHR ,membrii clubului nu solicita recunoasterea in SV DOXS , vor plati 75 lei BH/IGP .Aceasta prevedere se aplica pentru examene incepand  din aprilie 2023.

7.copie test caracter, pentru cainii nascuti dupa data de 01.07.2020!!!Cainii nascuti dupa aceasta data nu vor putea participa la selectia ACNCG-SV daca nu au promovat Testul de Caracter!

8. copia fisei de Selectie, in cazul inscrierii la Reselectie

9. dovada achitarii taxei de selectie

Inscrierile sunt validate doar cu conditia respectarii conditiilor de mai sus si a transmiterii documentatiei necesare, in timp util; Documentatia se transmite la adresa:exposelectie@cncg.ro
Nerespectarea acesor reglementari duce la nevalidarea inscrierii la examenul de selectie!

In ziua examinarii, toata documentatia si inscrisurile mai sus solicitate, trebuie prezentate in original (pedigree, carnet de performanta, fise arbitraj, dovada achitarii taxei de inscriere)!

PENTRU CONFIRMARI EXAMENE  EFECTUATE IN AFARA ROMANIEI IN SV-DOXS: claudiaarpaci@schaeferhunde.de