Archives

Links

Consiliul director al Asociatiei Clubul National de Ciobanesc German convoaca Adunarea generala a
membrilor sai in data pentru data de 11 martie 2023, ora 17:00, in locatia situata in jud. Dolj, loc. Isalnita, str.
Alexandru Ioan Cuza nr. 3, cu urmatoarea ordine de zi:

  1. Aprobarea situatiilor financiare ale anului 2022;
  2. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023,
  3. Diverse.


2023-02-23 1 convocator sedinta AG 11.03.2023
2023-02-23 2 proces verbal afisare convocator AG